ECHTSCHEIDINGEN

Binnen het familierecht zijn huwelijk of andere vormen van samenleven, alsook de ontbinding ervan, belangrijke domeinen. Echtscheidingen voltrekken zich om uiteenlopende redenen.De kunst is hierin de minste schade te veroorzaken voor de kinderen en de partijen . Dat is onze eerste betrachting, waarvoor wij alle noodzakelijke tijd uittrekken.

Wettelijk zijn er twee vormen van echtscheiding.

Echtscheiding door onderlinge overeenkomst

Een overeenkomst met afspraken over materiële en familiale aangelegenheden heeft onze absolute voorkeur. Zo dit slaagt kan de toekomst, zelfs gescheiden, nog rijk zijn aan herinneringen, omwille van het feit dat de scheiding in vrede verloopt . Dit is voor de kinderen de beste oplossing, waarbij het wederzijds contact en overleg van de partijen de basis is viioor hun verdere opvoeding …

Echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting

Dit is het laatste middel, als alle andere mogelijkheden uitgeput zijn. Meestal volstaan korte procedures. Op enkele maanden bent U gescheiden. Is de wederpartij van slechte wil en ontaardt één en ander in een vechtscheiding, dan zijn wij de onverdroten behartigers van Uw zaak , waarbij wij geen enkele moeite uit de weg gaan. Wij zijn daarin de kampioenen, zo het op de andere wijze niet lukt. Maar dan slechts in laatste orde.