In deze materie hebben we het gezag van de leeftijd en de jarenlange ervaring, gepaard aan een grondige kennis van de materie… We aanvaarden evenwel enkel de zaken waarin wij een meerwaarde kunnen betekenen. Dat gaat van verkeersinbreuken tot zware misdadigheid . Een en ander op voorwaarde van een eerste verkennend gesprek, dat gratis is.