Binnen het ondernemingsrecht nemen de bedrijfsovernames (acquisitions) en -fusies (mergers) een bijzondere plaats in. We verstrekken juridisch advies en begeleiding bij fusie- en overnamegesprekken en onderhandelingen. Daarbij beschikken we over de nodige ondersteuning van revisoren , accountants en zo nodig ook speurders naar de waarachtigheid van de geproduceerde informatie en de voorgelegde bescheiden

We zorgen voor de noodzakelijke waarborgen vooraf.

In geval van bedrog zijn wij uitgerust om dit te laten sanctioneren.

Een bijzondere atout is onze strafrechtelijke expertise op dat vlak , temeer dat wij ook geregeld de verdediging waarnemen van white-collarcriminaliteit , inzonderheid van financiële misdrijven.

Verbreking, ontbinding van contracten, behoren met de regelmaat van een klok tot het contentieux.