We  stellen ons  kort voor. We vormen kantoor sinds jaar en dag en leggen jarenlange ervaring in de schaal in alle materies, maar zijn bijzonder beslagen in de hiernavolgende items. U komt altijd GRATIS een eerste maal op consultatie voor een verkennend gesprek, tijdens hetwelk U het probleem schetst, wij de mogelijkheden onderzoeken en desgevallend de zaak aanvaarden en afspraak maken over ereloon-en kosten om de zaak tot zijn einde te voeren. Onze voorkeursmaterie zijn echtscheiding ook met vennootschappen, nalatenschappen, handels-en ondernemingsrecht, en strafrecht, vooral in de financiële sector ( white-collarcriminality ).
Mr. D. Crabeels